3 DORMITORIS

Tipus 3 dormitoris

Tipus 3 dormitoris

Tipus àtics 3 dormitoris

Tipus sobreàtic 3 dormitoris

Aquests documents, tant la part gràfica com les dades referides a superfícies, tenen un caràcter merament orientatiu sens perjudici de la informació més exacta continguda a la documentació tècnica de l’edifici. Tot el mobiliari que es mostra als plànols, incloent-hi el de la cuina, s’ha inclòs amb una finalitat merament orientativa i decorativa. Les dades referides a superfícies, distribució i llindes són merament orientatives i poden patir variacions a conseqüència d’exigències comercials, jurídiques o d’execució de projecte.